Haptotherapie Dukenburg
Lankforst & Meijhorst

Haptotherapie Dukenburg

Lankforst 27-51
6538 HA Nijmegen
Telefoon: 024-3449238
Meijhorst 10-03 D
6537 EE Nijmegen
Telefoon: 024-7440003

Info@fysiotherapielankforst.nl
www.haptotherapiedukenburg.nl

Haptotherapie Dukenburg werkt samen met Fysiotherapie Lankforst & Meijhorst.

Overwegingen..,
Even stil staan bij..

Haptonomie
Haptonomie gaat over bewustworden van jezelf
in relatie tot de ander.
Opening naar leven!
Tijd en ruimte. Daarbinnen ben je in beweging.
Wat betekent tijd en ruimte voor jou?

Haptonomie
De haptonomie staat stil bij de interactie tussen het
individu en zijn omgeving.
De wijze waarop de mens deze aangaat is enerzijds
zich van de omgeving blijven onderscheiden (ik en jij),
anderzijds zich met de wereld verbinden (wij).
Hoe ga jij om met jouw relatie(s) in jouw omgeving?

Haptonomie
Haptonomie gaat ook over eigen ruimte en gedeelde
ruimte. IK-JIJ relatie en de IK-HET relatie.
De kracht van de beleving in het hier en nu. Stilgezet
in het moment.
Wat neem je nu waar? Kun je je openstellen om
geraakt te worden, geroerd, ontroerd door wat zich
aan je openbaart?

Haptonomie
De Haptonomie is gebaseerd op de visie dat een mens
voortdurend 'in wording' is en zichzelf voortdurend in de
wereld verwezenlijkt. Dit doet hij vanuit een streven
naar betekenis; de mens probeert de wereld te ordenen
in zinvolle samenhangende gehelen.
Wat zou jij in 2015 willen ontwikkelen?